REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Главица“

18.05.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 143. редовној сједници, одржаној 14.05.2020. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Главица (ћирилица)

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Главица (латиница)

Copyright © 2024