REERS

Рјешење о издавању дозвoле за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „ELING TRADE“ д.о.о. Теслић

17.08.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 74. редовној сједници, одржаној 10.08.2023

Рјешење о издавању дозвoле за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – ELING TRADE д.о.о. Теслић (ћирилица)

Рјешење о издавању дозвoле за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – ELING TRADE д.о.о. Теслић (латиница)

Copyright © 2024