REERS

Рјешење о цертификацији оператера транспортног система природног гаса – Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале и Мишљење 02/20 Секретаријата Енергетске заједнице – Цертификација Гас Промета

23.11.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 160. редовној сједници, одржаној дана 18.11.2020. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о цертификацији оператера транспортног система природног гаса – Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале (ћирилица)

Рјешење о цертификацији оператера транспортног система природног гаса – Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале (латиница)

Мишљење 02/20 Секретаријата Енергетске заједнице – Цертификација Гас Промета (ћирилица))

Мишљење 02/20 Секретаријата Енергетске заједнице – Цертификација Гас Промета (латиница)

Opinion 2/20

Copyright © 2024