REERS

Представници Регулаторне комисије на Инвестиционој конференцији у Риги

09.10.2019.

18. ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЕРРА-Е

23-24. септембар 2019.

Рига, Летонија

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српскеи учествовала је у раду 18. инвестиционе конференције у организацији ЕРРА-е, која је одржана у Риги, Летонија, у периоду од 23-24. септембра 2019. године. У склопу одржавања Инвестиционе конференције, одржани су и редовни састанци: састанак предсједавајућих ЕРРА-е, те састанак комитeта за тарифе и комитета за дозволе.

Програм дводневне конференције подијељен је у четири сесије са сљедећим тематским цјелинама:

  • Енергетска транзиција: балтичко-нордијско тржиште електричне енергије и природног гаса;
  • Енергетска транзиција и децентрализација I;
  • Енергетска транзиција и децентрализација II i
  • Поновно дефинисање улоге природног гаса у енергетској транзицији.

Конференцији и пратећим догађајима присуствовали су регулаторни и тржишни професионалци. Квалитету услуга допринијели су велике могућности умрежавања преко 150 учесника из енергетског сектора и индустрије из Африке, Азије, Европе, Средњег Истока те Сјеверне и Јужне Америке.

Материјали са Инвестиционе конференције се могу наћи на сљедећој интернет адреси:

https://erranet.org/conference/investment-conference-2019/?tab=materials

Copyright © 2024