REERS

Регистар сертификата за производна постројења која производе електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији

1. „Елинг МХЕ“ д.о.о. Теслић
Производно постројење:
МХЕ Дивич
Локација: Крушево Брдо, Котор Варош
Инсталисана снага 2.464 kW (агрегат број 1 – 1.200 kW, агрегат број 2 – 950 kW, агрегат број 3 – 300 kW и агрегат број 4 – 14 kW),
Годишња производња електране на прагу (остварена средња десетогодишња закључно са задњом пуном годином): 4.785,2 MWh
Сертификат:
01-381-04-1/Spp-1-2/20 Датум почетка:
15.10.2020.
Период важења:
до 16.02.2027.
Рјешење:
01-381-8/20/Р-156-257


2. Друштво за производњу и дистрибуцију електричне енергије „Таубингер електрик“ д.о.о. Калиновик
Производно постројење:
МХЕ Бистрица Б-5а
Локација: Добро Поље, Калиновик
Номинална снага: 3.930 kW
Сертификат:
01-606-04-1/Spp-2-2/23 Датум почетка:
до 16.02.2023. године
Период важења:
16.02.2027.

Рјешење:
01-606-10/22/Р-63-23


3. МХЕ Штрпци Чедомир Лаловић
Производно постројење:
МХЕ Штрпци
Локација: Доња Ријека, општина Рудо
Инсталисана снага: 60 kW
Сертификат:
01-722-04-1/Spp-3/12 Датум почетка:
31.05.2012.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-722-13/11


4. „ЕРС“ мале хидроелектране д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
МХЕ Сућеска Р-С-1
МХЕ Сућеска Р-С-2
Локација: Стргачина, општина Рудо
Инсталисана снага: 3.029 kW
МХЕ Сућеска Р-С-1: 2 х 965 kW = 1.930 kW
МХЕ Сућеска Р-С-2: 1 х 1.099 kW = 1.099 kW
Сертификат:
01-580-04-1/Spp-4-1/14 Датум почетка:
26.02.2014.
Период важења:
до 11.07.2027.
Рјешење:
01-580-13/13/P-79-47


5. „ЕХЕ“ д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
МХЕ Новаковићи
Локација: Новаковићи, општина Кнежево
Инсталисана снага:
5.770 kW
Сертификат:
01-318-04-1/Spp-5/13 Датум почетка:
24.01.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-318-21/12


6. „МЕГА ЕЛЕКТРИК“ Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи
Производно постројење:
МХЕ Жираја
Локација: Бијело Бучје, општина Теслић
Инсталисана снага:
410 kW
Сертификат:
01-355-04-1/Spp-6-1/16 Датум почетка:
26.07.2016.
Период важења:
до 13.02.2028.
Рјешење:
01-355-12/16/Р-21-227


7. „MEGA ELEKTRIK“ а.д. Бања Лука
Производно постројење:
МХЕ „Велика Јасеница“
Локација: Блатница, општина Теслић
Инсталисана снага: 650 kW
Сертификат:
01-52-04-1/Spp-15-1/16 Датум почетка:
26.05.2016.
Период важења:
до 12.03.2029.
Рјешење:
01-52-12/16/Р-16-166


8. „ОТЕША“ мале електране д.о.о. Фоча
Производно постројење:
МХЕ „Отеша Б-О-2“
Локација: на земљишту утврђеном локацијским условима бр. 15.02-364-91/12 од 5.9.2012.
општина Фоча
Инсталисана снага: 992 kW
Сертификат:
01-134-04-1/Spp-18/14 Датум почетка:
21.05.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-134-13/14/Р-84-146


9. „E-PROMET“ д.о.о. Котор Варош
Производно постројење:
МХЕ „Грабовичка ријека“
Локација: на дијелу к.ч. бр. 2623 (водозахват), на дијелу к.ч. бр. 1823, 1827, 1876/3 и 2631/1 (цјевовод у дужини 1727 метара), на к.ч. бр. 1628 и 1629/1 (машинска зграда) све к.о. Грабовица, општина Котор Варош
Инсталисана снага: 785 kW
Сертификат:
01-203-04-1/Spp-19/14 Датум почетка:
26.06.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-203-12/14/Р-86-190


10. Друштво са ограниченом одговорношћу „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Теслић
Производно постројење:
МХЕ „Иломска“
Локација – на к.ч. бр. 11/79-2, 11/79-3 к.о. Бенићи, 5/7 к.о. Ђенићи и 1/1 и 923 к.о. Корићани, Општина Кнежево
инсталисана снага 4.950 kW
(агрегат бр. 1-3.300 kW и агрегат бр. 2-1650 kW)
Сертификат:
01-252-04-1/Spp-33/15 Датум почетка:
31.03.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-252-12/14/Р-105-66


11. „МЕГА ЕЛЕКТРИК“ Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Жежеља“
Локација – на к.ч. бр. 218/15 и218/16 к.о. Блатница, Општина Теслић
инсталисана снага 300 kW
Сертификат:
01-356-04-1/16/Spp-34-1/16 Датум почетка:
26.07.2016.
Период важења:
до 14.05.2030.
Рјешење:
01-356-8/16/Р-21-228


12. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину „ХИДРОИНВЕСТ“
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Устипрача“
Локација – општина Рогатица и Ново Горажде
инсталисана снага 6.900 kW
(агрегат бр.1 – 3.450 kW и агрегат бр. 2 – 3.450 kW)
Сертификат:
01-211-04-1/Spp-40-1/18
Датум почетка:
01.06.2018.
Период важења:
до 16.10.2030.
Рјешење:
01-211-6/18/Р-80-131


13. „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Запеће“
Локација – на земљишту утврђеном локацијским условима број: 15.02-364-240/13 од 11.10.2013. године и на земљишту означеном као к.ч. број 7/66-2, 7/73-3, дио 7/115 и дио 7/116, К.О. Макарићи, Општина Кнежево
инсталисана снага 3.877 kW
(агрегат бр. 1-2.529 kW и агрегат бр. 2-1.348 kw)
Сертификат:
01-413-04-1/Spp-43-1/16 Датум почетка:
17.11.2016.
Период важења:
до 22.01.2031.
Рјешење:
01-413-10/16/Р-31-331


14. Мала хидроелектрана „ОТОКЕ 1“ Дуле Пиљић с.п. Шипово
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „ОТОКЕ 1“
Локација – Попуже, Јањске отоке, на земљишту означеном као к.п. бр. 46/2 К.О. Грабовица, општина Шипово
инсталисана снага 32 kW
Сертификат:01-608-04-1/Spp-45-2/24
Датум почетка:
14.03.2024
Период важења:
до 03.03.2031. године
Рјешење:01-608-10/23/Р-90-360


15. Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале
Производно постројење:
МХЕ „Месићи – Нова“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 128/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 1650 и 2027 к.о. Месићи, Општина Рогатица
инсталисана снага 4.897,5 kW
(агрегат бр. 1 – 1.632,5 kW, агрегат бр. 2 – 1.632,5 kW и агрегат бр. 3 – 1.632,5 kW)
Сертификат:01-402-04-1/Spp-46-1/22
Датум почетка:
08.04.2022
Период важења:
до 29.03.2031. године
Рјешење:01-402-17/15/Р-32-112


16. Друштвo са ограниченом одговорношћу „СТРАЈКО“ д.о.о. Берковићи
Производно постројење:
МХЕ „До“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 678/14, 687/16, 678/17, 691/12, 691/16, 691/15, 691/14, 691/13, 712/5, 711/4,710/6, 713,714,715,716,687/15,687/17,687/18,678/15,622/1,
622/2 и 619/1 К.О. Битуња и К.О. Хргуд, Општина Берковићи
инсталисана снага 2.000 kW
Сертификат:01-79-04-1/Spp-55-1/24
Датум почетка:
22.02.2024
Период важења:
до 06.10.2031. године
Рјешење:01-79-8/24/Р-89-343


17. КРУПИЦА мале хидроелектране друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију електричне енергије
Производно постројење:
МХЕ „БК2“
Локација – на земљишту означеном као парцеле к.ч. број 1827/3 К.О. Јелеч и к.ч. број 1104/2 К.О. Пољице (водозахват) и к.ч. број 825/2 К.О. Пољице (машинска зграда), Општина Фоча
инсталисана снага 250kW
(агрегат бр. 1-160kW и агрегат бр. 2-90kW)
Сертификат:
01-384-04-1/Spp-58-1/20 Датум почетка:
23.01.2020.
Период важења:
до 13.02.2032.
Рјешење:
01-384-10/19/Р-134-3


18. „ЕЛЕКТРОС“ друштво са ограниченомо одговорношћу за производњу и трговину Бања Лука
Производно постројење:
МХЕ „Говза Б-Г-1-Јелеч“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 1146 и 1335 К.О. Миљевина, и на земљишту означеном као к.ч. бр. 159, 164, 165 и 350 К.О. Јелеч, Општина Фоча
инсталисана снага 4.980 kW
(агрегат бр. 1 – 3.600 kW и агрегат бр. 2 – 1.380 kW)
Сертификат:
01-650-04-1/Spp-59/17 Датум почетка:
13.04.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-650-12/16/Р-42-72


19. Друштво за производњу, трговину и услуге „Електро – Јована“ д.о.о. Милићи
Производно постројење:
МХЕ „Јована“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 597/3, 597/4, 597/7 и 597/8 К.О. Рупово Брдо (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 2149/1, 2149/7 и 2149/8 К.О. Дервента (стари премјер) , Општина Милићи
инсталисана снага 944 kW
(агрегат бр. 1 – 571 kW и агрегат бр. 2 – 373 kW
Сертификат:
01-166-04-1/Spp-61/17 Датум почетка:
04.05.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-166-12/17/Р-45-106


20. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Производно постројење:
МХЕ „Пакленица“
Локација – на земљишту и то: машинска радионица на к.ч. број 39/2 (нови премјер) К.О. Рјечица, водозахват број 1 на ријеци Пакленици на к.ч. број 1548/2, 1548/3 и 1548/4 (нови премјер) К.О. Доња Пакленица и водозахват број 2 на ријеци Криваји на к.ч. број 2419/2 К.О. Доња Пакленица и к.ч. број 539/2 К.О. Рјечица, Град Добој
инсталисана снага 245 kW
Сертификат:
01-333-04-1/Spp-65/17
Датум почетка:
27.07.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-333-11/17/Р-52-180


21. Друштво са ограниченом одговорношћу „ZEMX“ Сребреница
Производно постројење:
МХЕ „Штедрић“
Локација – на подручју села Башићи, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2771/5, 2798/2, 2843/2, 2799/2, 2597/2, 2597/1, 2771/1, 2799/1, 2764, 2855 и 2853 К.О. Дервента, што одговара к.ч. бр. 1380/32, 1380/33, 1380/35, 1380/34 К.О. Васиљ и 2431/9 К.О. Дервента (стари премјер), Општина Милићи
– инсталисана снага 850 kW
– планирана годишња производња 3.540 MWh
Сертификат:
01-482-04-1/Spp-68/17 Датум почетка:
28.12.2017.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-482-12/17/Р-66-297


22. „МХЕ – ТЕСЛА“ друштво са ограниченом одговорношћу Доњи Очауш – Теслић
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Црквина“
Локација – у Угодновићима, на земљишту означеном као к.ч. бр. 860/221 и 860/222 К.О. Угодновић (СП Угодновић), и к.ч. бр. 938/1 и 938/245 К.О. Очауш 1 (СП Очауш), Општина Теслић
Инсталисана снага: 249 kW
Планирана годишња производња: 970 МWh
Сертификат:
01-406-04-1/Spp-70-1/22 Датум почетка:
18.08.2022
Период важења:
до 17.01.2033. године
Рјешење:
01-406-4/22/Р-46-269


23. „МЕГА ЕЛЕКТРИК“ Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Жираја II“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. број 127/8, дио 87/6 и 156/2 К.О. Бијело Бучје, Општина Теслић
Инсталисана снага 885 kW (агрегат бр. 1 – 310 kW и агрегат бр. 2 – 575 kW)
Планирана годишња производња 2.400 MWh
Сертификат:
01-330-04-1/Spp-73-2/21 Датум почетка:
22.07.2021.
Период важења:
до 16.02.2033.
Рјешење:
01-330-10/21/Р-9-276


24. „Петрол хидроенергија“ д.о.о. Теслић
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Јелеч“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 165, 167, 356, 1339, 1785, 2862, 2339, 2858, 2858/3 К.О. Јелеч, Општина Фоча
(агрегат бр. 1 – 3.450 kW и агрегат бр. 2 – 1.500 kW)
Планирана годишња производња 18.000 MWh
Сертификат:
01-137-04-1/Spp-74/18 Датум почетка:
27.03.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-137-13/18//R-74-75


25. Привредно друштво „Страјко-Инжењеринг“ д.о.о. Требиње
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Чемерно“
Локација – Чемерно, водозахват на дијеловима парцела означених као к.ч. бр. 1287 и к.ч. бр. 1293 К.О. Дражљево 1, цјевовод на дијеловима парцела к.ч. бр. 1293 и к.ч. бр. 2418/3 К.О. Дражљево 1, у просторном обухвату РП „Канал“, Општина Гацко
Инсталисана снага 200 kW
Планирана годишња производња 864 МWh
Сертификат:
01-57-04-1/Spp-75/18 Датум почетка:
12.04.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-57-17/18/Р-76-87


26. „Хидроинвест“ д.о.о. Рогатица
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Дуб“
Локација – територија Општине Рогатица
Инсталисана снага 9.400 kW
(агрегат бр. 1 – 4.700 kW и агрегат бр. 2 – 4.700 kW)
Планирана годишња производња 44.160 МWh
Сертификат:
01-50-04-1/Spp-76/18 Датум почетка:
01.06.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-50-12/18/Р-80-130


27. „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Медна“
Локација – територија Општине Мркоњић Град и Општине Рогатица
Инсталисана снага 4.900 kW
Планирана годишња производња 18.400 МWh
Сертификат:
01-227-04-1/Spp-77-1/20
Датум почетка:
02.07.2020.
Период важења:
до 07.06.2033. године
Рјешење:
01-227-4/20/Р-147-156


28. „ETA Energy“ д.о.о. Зворник
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Испод Кушлата“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 12223/2, 13712/4, 13712/3, 13712/5, к.о. Каменица, к.ч. бр. 1225/4, 1225/3, 1225/5 и 671/2, к.о. Дрињача, Град Зворник
Инсталисана снага 978 kW
Планирана годишња производња 6.500 МWh
Сертификат:
01-123-04-1/Spp-78/18 Датум почетка:
21.06.2018.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-123-16/18/Р-84-150


29. Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Богатићи Нова“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 908, 907, 905/3, 1340, 1179, 1338, 1238 и 1239/1, к.о. Јабланица, Општина Трново
Инсталисана снага 9.960 kW
Планирана годишња производња 40.541,63 МWh
Сертификат:01-189-04-1/Spp-81-2/24
Датум почетка:
14.03.2024.
Период важења:
до 14.12.2033. године
Рјешење:01-189-8/24/Р-90-361


30. Мјеšоviti hоlding “ЕRS“ – МP а.d. Тrеbinjе – ZP “Хидроелектране на Врбасу“ а.d. Мркоњић Град
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Бочац 2“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 42/19-4 к.о. Сурјан-Бочац, Општина Мркоњић Град
Инсталисана снага 9.990 kW
Планирана годишња производња 41.603 МWh
Сертификат:
01-476-04-1/Spp-82/19 Датум почетка:
07.02.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-476-12/18/Р-102-14


31. Друштво са ограниченом одговорношћу „ГМ ЕНЕРГИЈА“ Теслић
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Студена 2“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. број 860/1, 860/220 К.О. Угодновић (СП Угодновић) и к.ч. број 1241/1 и 1241/136 К.О. Бијело Бучје (СП Бијело Бучје),
Општина Теслић
Инсталисана снага 249 kW
Планирана годишња производња 1.050 МWh
Сертификат:
01-456-04-1/Spp-84/19 Датум почетка:
20.03.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-456-13/18/Р-106-46


32. Друштво са ограниченом одговорношћу за промет роба и услуга „БУК“
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Подивич“
Локација – на територији општина Источно Ново Сарајево и Трново
инсталисана снага 995 kW
Планирана годишња производња 4.803 МWh
Сертификат:
01-27-04-1/Spp-85/19 Датум почетка:
14.05.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-27-14/19/Р-112-118


33. „PURE ENERGY“ д.о.о. Котор Варош
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Крушево брдо“
Локација – на територији општине Котор Варош
инсталисана снага 265 kW
Планирана годишња производња 1.495 МWh
Сертификат:
01-113-04-1/Spp-87/19Датум почетка:
06.06.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-113-14/19/R-114-134


34. Друштво са ограниченом одговорношћу „Green Energy – R“ Братунац
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Грабовица“
Локација – Вранешевићи, Општина Братунац
инсталисана снага 249,9 kW
Планирана годишња производња 1.655 МWh
Сертификат:
01-507-04-1/Spp-88/19Датум почетка:
06.06.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-507-12/18/R-114-135


35. Друштво са ограниченом одговорношћу „Green Energy – R“ Братунац
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Млечва“
Локација – на територији општине Братунац
инсталисана снага 249,9 kW
Планирана годишња производња 1.655 МWh
Сертификат:
1-509-04-1/Spp-89/19Датум почетка:
06.06.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-509-10/18/R-114-136


36. Друштво са ограниченом одговорношћу „ДСМ ЕЛЕКТРУС“, Котор Варош
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Демићка“
Локација – на земљишту и то: водозахват на дијелу парцеле означене као к.ч. 1723 К.О. Радохава, цјевовод на дијеловима парцела означених као к.ч. 3 (прије цијепања) и к.ч. 959 К.О. Ћорковићи и к.ч. 1723 К.О.
инсталисана снага 249 kW
Планирана годишња производња 920 МWh
Сертификат:
01-286-04-1/Spp-94/19Датум почетка:
12.09.2019.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-286-10/19/R-121-200


37. Друштва са ограниченом одговорношћу „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Теслић
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Студена“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 356/1, 356/16, 356/96, 356/126, 356/127 К.О. Брић, к.ч. бр. 859/1, 859/8, 859/9, 859/10, 860/210  К.О. Угодновић, те к.ч. бр. 1241/135 К.О. Бијело Бучје, Општина Теслић
Инсталисана снага: 990 kW
Планирана годишња производња 3.780 МWh
Сертификат:
01-30-04-1/Spp-95-1/23Датум почетка:
16.02.2023
Период важења:
до 19.09.2034. године
Рјешење:
01-30-8/23/Р-63-24


38. Привредно друштво „СТРАЈКО – ИНЖЕЊЕРИНГ“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Клобучарица“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 2594/85, 2594/86, 2594/87, 2594/98, 2594/97, 2594/11, 2594/12, 2883/1, 2594/13, 2594/59 и 2594/63 (стари премјер), К.О. Дражљево, Општина Гацко
Инсталисана снага: 247,5 kW
Планирана годишња производња 1.402,48  МWh
Сертификат:01-505-04-1/Spp-120/20Датум почетка:
12.03.2020.
Период важења:
15 година
Рјешење:01-505-12/19/R-139-54


39. Привредно друштво „BBB“ друштво са ограниченом одговорношћу Шипово
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Главица“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 37/1/1 к.о. Сарићи, дио к.ч. бр. 15/29/1 и дио к.ч. бр. 15/29/7 к.о. Соколац, Општина Шипово
Инсталисана снага: 1.626 kW (агрегат бр. 1-813 kW и агрегат бр. 2 – 813 kW)
Планирана годишња производња 9.519  МWh
Сертификат: 01-406-04-1/Spp-121/20
Датум почетка: 05.06.2020.
Период важења: 15 година
Рјешење: 01-406-11/19/Р-145-126


40. Привредно друштво „SETTE ENERGY“ друштво са ограниченом одговорношћу Градишка
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Ситонија“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 3107/2, 3107/3, 3424/3, 3258, 3093/3, 3264/4, 3087/2, 3243, 3084, 3082 и 3264/1 К.О. Горњи Подградци, Град Градишка
Инсталисана снага: 249 kW
Планирана годишња производња 920  МWh
Сертификат: 01-146-04-1/Spp-122-1/21
Датум почетка: 23.06.2021.
Период важења: до 05.06.2035.
Рјешење: 01-146-10/21/Р-6-247


41. Привредно друштво „SETTE ENERGY“ друштво са ограниченом одговорношћу Градишка
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Голубача“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 3071/1, 3072, 3093/1, 3069, 3067/1, 3067/2 и 3067/3 К.О. Горњи Подградци, Град Градишка
Инсталисана снага: 249 kW
Планирана годишња производња 920  МWh
Сертификат:01-147-04-1/Spp-123-1/21
Датум почетка: 23.06.2021.
Период важења:
до 05.06.2021.
Рјешење:01-147-8/21/Р-6-248


42. „ЕНЕРГИЈА ВОДЕ“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Стопани 2“
Локација – на земљишту и то водозахват на дијелу путне парцеле означене као к.ч. број 1065 К.О. Стопан и машинска зграда на парцели означеној као к.ч. број 1040/3 К.О. Стопан, Општина Котор Варош
Инсталисана снага: 249 kW
Планирана годишња производња 970  МWh
Сертификат: 01-201-04-1/Spp-124/20
Датум почетка: 15.07.2020.
Период важења:
15 година
Рјешење:01-201-10/20/Р-148-170


43. Друштво са ограниченом одговорношћу „GREEN ENERGY“ на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Миљацка“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 554 к.о. Довлићи и 1229/3, 1409 к.о. Булози (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 1821/598,01821/599, 1821/600, 1821/601 СП Кијево и 1765/23 СП Хреша (стари премјер), општина Источни Стари Град
Инсталисана снага: 2.124 kW
Планирана годишња производња 7.500  МWh
Сертификат: 01-143-04-1/Spp-152/21
Датум почетка: 26.01.2021.
Период важења:
15 година
Рјешење:01-143-14/20/Р-167-4


44. Друштво са ограниченом одговорношћу „ZEMX“ Сребреница
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Штедрић 1“
Локација – на подручју села Башићи, на земљишту утврђеном локацијским условима број 15.02-364-263/19 од 17.12.2019. године, општина Милићи
Инсталисана снага: 895 kW
Планирана годишња производња 3.540  МWh
Сертификат: 01-440-04-1/Spp-153/21
Датум почетка: 18.02.2021.
Период важења:
15 година
Рјешење:01-440-10/20/Р-169-28


45. Друштво са ограниченом одговорношћу „САС” Прибој
Производно постројење:
Мала хидроелектрана „Крупац“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. 545/2, 542/2, 543 и 544 к.о. Крупац, 843/2, 2317/2 о 2325 к.о. Кијево, општине Трново и Источна Илиџа
Инсталисана снага: 2000 kW
Планирана годишња производња: 8.000  МWh
Сертификат: 01-463-04-1/Spp-166-1/24
Датум почетка: 31.05.2024
Период важења сертификата: до 23.03.2036. године
Рјешење: 01-463-10/24/Р-98-625


46. “Credo Invest RS“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука
Мала хидроелектрана „Прелив“
Локација – на земљишту и то на парцелама означеним са к.ч. бр. 181/2 (машинска зграда), 870/1 (водозахват), 175/1, 176/2, 176/1, 175/3, 182, 192/3, 193, 280/2, 871, 285, 318/2, 320, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328/2, 328/1, 328/3 и 849 (траса цјевовода) К.О. Чајниче Град, општина Чајниче
Инсталисана снага: 249kW
Планирана годишња производња: 1.148,69  МWh
Сертификат: 01-435-04-1/Spp-175/21
Датум почетка: 27.05.2021.
Период важења сертификата: 15 година
Рјешење: 01-435-18/20/Р-2-202


47. “Хидроелектране на Врбасу“ акционарско друштво Мркоњић Град
Мала хидроелектрана „Kућна турбина“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 4/103-6 КО Дабрац, општина Мркоњић Град
Планирана годишња производња: 4.549  МWh
Инсталисана снага: 560 kW
Сертификат: 01-273-04-1/Spp-176/21
Датум почетка: 23.06.2021.
Период важења сертификата: 15 година
Рјешење: 01-273-10/21/Р-6-246


48. Друштво са ограниченом одговорношћу „Green Energy -R“ Братунац
Мала хидроелектрана „Зелени Јадар“
Локација – на земљишту и то на парцелама означеним као к.ч. 14/3, к.ч. 132 и к.ч. 180 К.О. Бучје и К.Ч. 297/24, К.Ч. 297/4 И К.Ч. 323 к.о. Ораховица, општина Сребреница
Планирана годишња производња: 975  МWh
Инсталисана снага: 249 kW
Сертификат: 01-1-04-1/Spp-190/21
Датум почетка: 28.10.2021.
Период важења сертификата: 15 година
Рјешење:01-1-13/21/Р-17-367


49. Друштво са ограниченом одговорношћу „ENERGREEN“ (зелена енергија) Вишеград
Мала хидроелектрана „Јабланица“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. број 3628, 3627/2, 3625/2, 3817/3, 3816, 4097, 4088 К.О. Вардиште, општина Вишеград, те к.ч. број 1379/2, 34/1, 34/136, 34/137, 1201, 1222/1, 1222/2, 1226/1, 1226/16 К.О. Бијело Брдо (нови премјер), општина Рудо
Планирана годишња производња: 4.200  МWh
Инсталисана снага: 950 kW
Сертификат: 01-3-04-1/Spp-218/22
Датум почетка: 20.04.2022.
Период важења сертификата: 15 година
Рјешење:01-3-10/22/Р-33-131

 


50. “MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука
Мала хидроелектрана „Медош“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 1/2, 836 К.О. Гобеље, Општина Власеница, те к.ч. бр. 10193/2, 10328/1, 10328/2, 10332, 10333, 10329, 10330, 10331, 10335, 10336, 13713/3 К.О. Каменица, Град Зворник
Планирана годишња производња: 18.040 MWh
Инсталисана снага: 5.097 kW
Сертификат: 01-598-04-1/Spp-237/22
Датум почетка: 07.07.2022.
Период важења сертификата: 15 година
Рјешење:01-598-15/21/Р-42-230

 

1. „ТОПЛАНА“ а.д. Приједор
Производно постројење:
Когенеративно постројење на биомасу „Нова Топлана“
Локација – у индустријској зони Целпак у Приједору, на земљишту означеном као к.ч. бр. 2985/11 и 2985/16 и 2985/151 К.О. Приједор 1 (нови премјер), што одговара к.ч. број 35/5, 841/1, 841/2 и 841/20 К.О. СП Приједор (стари премјер), Град Приједор
Инсталисана снага: 250 kW
Номинална снага мотора: 250 kW
Номинална снага генератора: 313 kVA
Сертификат: 01-461-04-1/Spp-56-2/21
Датум почетка: 06.10.2021.
Период важења: 5 година
Рјешење:01-461-10/21/Р-15-350


2. „ФАГУС“ д.о.о. Котор Варош
Производно постројење:
Когенеративно постројење на биомасу „Фагус“
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 355 К.О. Кнежево 1 (нови премјер), у оквиру комплекса дрвне индустрије „Номар“ а.д. Кнежево, Општина Кнежево
Инсталисана снага: 870 kW
Планирана годишња производња: 6.888 MWh
Сертификат: 01-186-04-1/Spp-92/19
Датум почетка: 31.07.2019.
Период важења: 5 година
Рјешење: 01-186-11/19/R-119-184

1. Друштво са ограниченом одговорношћу „GOLD – MG” Доњи Жабар
Производно постројење:
Биогасна електрана
„BUFFALO ENERGY GOLD – MG”
Локација – на земљишту означеном као к.ч. бр. 2950/13 к.о. Тишина (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 897/123 к.о. Тишина (стари премјер), Ново Село, Општина Шамац
Инсталисана снага: 999 kW
Номинална снага генератора: 1.335 kVA
Сертификат:01-14-04-1/Spp-54-3/23
Почетак важења сертификата: 30.03.2023
Период важења сертификата до 25.08.2026.
Рјешење: 01-14-6/23/Р-65-47

1. „Auto-In“ друштво са ограниченом одговорношћу Прњавор
Производно постројење:
МСЕ Прњавор 1
Локација:
На крову објекта фирме „Auto-In“ д.о.о. Прњавор, Општина Прњавор
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 26,88 kWp (DC); инвертори 30 kW (AC)
Сертификат:
01-323-04-1/Spp-7/13 Датум почетка:
31.10.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-323-23/13/Р-71-206


2. „Fratello Trade“ Предузеће за производњу, промет и услуге а.д. Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ Фратело 1
Локација:
На крову пословног објекта фирме „Fratello Trade“ а.д. Бања Лука, Општина Бања Лука
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 42,75 kWp (DC); инвертори 45 kW (AC)
Сертификат:01-485-04-1/Spp-8-1/24
Датум почетка:
31.01.2024
Период важења:
до 31.10.2028. године
Рјешење: 01-485-10/23/Р-87-307


3. Програмирање – енергетика „Titanium Power“ д.о.о. Козарска Дубица
Производно постројење:
СЕ Солар 1
Локација:
На крову објекта пекаре „Марић“ у Улици Војводе Путника бр. 58, Општина Козарска Дубица
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 49,92 kWp (DC); инвертори 49 kW (AC)
Сертификат:
01-425-04-1/Spp-9/13 Датум почетка:
31.10.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-425-12/13/Р-71-208


4. Акционарско друштво за производњу, препраду и промет деривата нафте „Рафинерија уља Модрича“ Модрича
Производно постројење:
Соларна фотонапонска електрана „Рафинерија уља Модрича“
Локација:
На крову објекта „РУМ одржавање“ у Улици Војводе Степе Степановића бр. 49, у индустријском кругу „Рафинерије уља Модрича“, Општина Модрича
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 441х250 Wp = 110,25 kWp (DC); инвертори 7х15 kW = 105 kW (AC)
Сертификат:
01-434-04-1/Spp-10/13 Датум почетка:
12.12.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-434-12/13/Р-74-242


5. Друштво са ограниченом одговорноћу „TURN KEY PROJECT“ Горње Црњелово бб, Бијељина
Производно постројење:
СЕ „Црњелово 1“
Локација:
На земљишту, парцела к.ч. број 3278 к.о. Црњелово Горње, Бијељина
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 44х230 Wp = 10,12 kWp (DC); инвертори 1х10 kW = 10 kW (AC)
Сертификат:
01-450-04-1/Spp-11/13 Датум почетка:
12.12.2013.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-450-12/13/Р-74-243


6. Висока школа „BANJA LUKA COLLEGE“ Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ ГЛАМОЧАНИ
Локација: на крову стамбеног објекта (куће) у Улици Стевана Сремца бр. 32, Гламочани, Град Бања Лука
Инсталисана снага: фотонапонски модули 40 х 240 Wp = 9,6 kWp (DC); инвертори 1х12,5 kW = 12,5 kW (AC)
Сертификат:
01-600-04-1/Spp-12/14 Датум почетка:
26.02.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-600-12/13/Р-79-48


7. Висока школа „BANJA LUKA COLLEGE“ Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ „BLC“
Локација: на крову пословног објекта Високе школе „Banja Luka College“ Бања Лука, у Улици Милоша Обилића бр. 30, Град Бања Лука
Инсталисана снага: фотонапонски модули 84 х 240 Wp = 20,16 kWp (DC); инвертори 1х20 kW = 20 kW (AC)
Сертификат:
01-601-04-1/Spp-13/14 Датум почетка:
26.02.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-601-11/13-Р-79-49


8. Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса „NESTRO PETROL“ Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ Борик
Локација: на крову постојећег обојекта бензинске станице у Улици Булевар Српске војске бр. 3, Град Бања Лука
Инсталисана снага: фотонапонски модули 70 x 175 Wp = 12,25 kWp (DC); инвертори 1х12,5 kW = 12,5 kW (AC)
Сертификат:
01-617-04-1/Spp-14/14 Датум почетка:
26.02.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-617-13/13/Р-79-50


9. Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање, инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину „САНТИНГ“ Пале
Производно постројење:
СЕ Сантинг 1
Локација: на крову објекта 15. „ФАМОС – КОРАН“ у Палама у оквиру Регулационог плана индустријске зоне „ФАМОС“ РО „КОРАН“, к.ч. 3946/6 к.о. Пале Град;2542/30 к.о. Пале, Општина Пале
Инсталисана снага: фотонапонски модули 207 x 240 Wp = 49,68 Wp (DC); инвертори 3х17 kW = 51 kW (AC)
Сертификат:
01-31-04-1/Spp-16/14 Датум почетка:
10.04.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-31-13/14/Р-82-96


10. Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање, инжењеринг, унутрашњу и спољну трговину „САНТИНГ“ Пале
Производно постројење:
СЕ Сантинг 2
Локација: на крову објекта 16. „ФАМОС – КОРАН“ у Палама у оквиру Регулационог плана индустријске зоне „ФАМОС“ РО „КОРАН“, к.ч. 3946/6 к.о. Пале Град;2542/30 к.о. Пале, Општина Пале
Инсталисана снага: фотонапонски модули 207 x 240 Wp = 49,68 Wp (DC); инвертори 3х17 kW = 51 kW (AC)
Сертификат:
01-32-04-1/Spp-17/14 Датум почетка:
10.04.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-32-11/14/R-82-97


11. Програмирање – енергетика „TITANIUM POWER“ д.о.о. Козарска Дубица
Производно постројење:
СЕ Солар 2
Локација: на јужном дијелу крова објекта предузећа „Кондић Комерц“ у Козарској Дубици у Улици Краља Петра Првог Ослободиоца бб, на земљишту означеном као к.ч. 287/10 уписано у зк. ул. бр. 357 К.О. Козарска Дубица, а што по катастру одговара к.ч. бр. 958/244 уписано у Ин. бр. 938 К.О. Козарска Дубица-2, Општина Козарска Дубица
Инсталисана снага: фотонапонски модули 184 x 270 Wp = 49,68 kWp (DC); инвертори 3х16,65 kW = 49,95 kW (AC)
Сертификат:
01-328-04-1/Spp-20/14 Датум почетка:
28.08.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-328-12/14/Р-89-235


12. Програмирање – енергетика „TITANIUM POWER“ д.о.о. Козарска Дубица
Производно постројење:
СЕ Солар 3
Локација: на јужном дијелу крова објекта предузећа „Ђуђевић“ д.о.о. у Козарској Дубици у Улици Острошка бб, на земљишту означеном као к.ч. 334/3 и 334/165 уписано у зк. ул. бр. 1508 К.О. Козарска Дубица, а што по катастру одговара к.ч. бр. 958/287 уписано у Ин. бр. 2160 К.О. Козарска Дубица-2, Општина Козарска Дубица
Инсталисана снага: фотонапонски модули 180 x 275 Wp = 49,50 kWp (DC); инвертори 3х16,65 kW = 49,95 kW (AC)
Сертификат:
01-329-04-1/Spp-21/14 Датум почетка:
28.08.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-329-8/14/Р-89-236


13. Самостални привредник „Соларна енергија – Мартић“, власник Гордана Мартић, Дервента
Производно постројење:
Соларна електрана „Мартић“
Локација:
На крову поткровља стамбено-пословног објекта изграђеног на к.ч. 374/29 К.О. Дервента 2, у улици Укринска, у обухвату Регулационог плана „Блок градски“ Општина Дервента
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 43х195 Wp = 8,385 kWp (DC); инвертори 1×12,5=12,5 kW (AC)
Сертификат:
01-294-04-1/Spp-22/14 Датум почетка:
10.09.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-294-12/14/R-90-247


14. „ETMax“ д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
Мала соларна електрана „Woll“
Локација:
На крову постојећег стамбеног објекта изграђеног на к.ч. 919/6 К.О. Врућица 1, у Гомјеници, општина Теслић
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 38х240 Wp = 9,12 kWp (DC); инвертори 1×10=10 kW (AC)
Сертификат:
01-327-04-1/Spp-23/14 Датум почетка:
16.10.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-327-12/14/P-92-259


15. „МАДРА“ д.о.о. Челинац
Производно постројење:
Мала соларна електрана „Мадра 1“
Локација:
На крову производног објекта у Челинцу у Улици Цара Лазара, изграђеног на к.ч. 786/5, уписана у пл. бр. 1471 К.О. Челинац Доњи, општина Челинац
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 198х250 Wp = 49,50 kWp (DC); инвертори 3×15=45 kW (AC)
Сертификат:
01-398-04-1/Spp-24/14 Датум почетка:
06.11.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-398-12/14/Р-93-280


16. „МАДРА“ д.о.о. Челинац
Производно постројење:
Мала соларна електрана „Мадра 2“
Локација:
На крову производног објекта у Челинцу у Улици Цара Лазара, изграђеног на к.ч. 786/14, уписана у пл. бр. 1471 К.О. Челинац Доњи, и на крову производног објекта који је изграђен на земљишту к.ч. 786/15 уписана у листу непокретности бр. 666 к.о. Челинац Доњи, општина Челинац
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 198х250 Wp = 49,50 kWp (DC); инвертори 3×15=45 kW (AC)
Сертификат:
01-399-04-1/Spp-25/14 Датум почетка:
06.11.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-399-9/14/Р-93-281


17. „Тесла“ д.о.о. Модрича
Производно постројење:
Мала соларна електрана „Тесла 1“
Локација:
На крову производног објекта изграђеног на земљишту означеног као к.ч. 899 и к.ч. 900/2, по новом премјеру, к.о. Кладари, уписано у ЗК уложак бр. 5, Општина Модрича
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 480х255 Wp = 122,40 kWp (DC); инвертори 8×15=120 kW (AC)
Сертификат:
01-413-04-1/Spp-26/14 Датум почетка:
06.11.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-413-11/14/Р-93-282


18. „Тесла“ д.о.о. Модрича
Производно постројење:
Мала соларна електрана „Тесла 2“
Локација:
На крову производног објекта изграђеног на к.ч. 899 и к.ч. 900/2, по новом премјеру к.о. Кладари, уписано у ЗК уложак бр. 5, Општина Модрича
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 480х255 Wp = 122,40 kWp (DC); инвертори 8×15=120 kW (AC)
Сертификат:
01-414-04-1/Spp-27/14 Датум почетка:
06.11.2014.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-414-8/14/Р-93-283


19. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге M FARM д.о.о. Пале
Производно постројење:
СФЕ „ПОДГРАБ 1“
На крову пољопривредних објеката – фарма свиња (објекат 1, објекат 2, „штала 1“ и пољопривредни објекат) у Подграбу, Мракањ, на земљишту означеном као к.ч. 528/2, 528/5 и 528/4 к.о. Прача Доња, Општина Пале
Инсталисана снага:
Фотонапонски модули 998х250 Wp = 249,50 kWp (DC); инвертори 1×10 kW+9х27,6 =258,4 kW (AC)
Сертификат:
01-13-04-1/Spp-28-1/17 Датум почетка:
01.03.2017.
Период важења:
до 26.12.2029.
Рјешење:
01-13-6/17/Р-38-34


20. „Бесједа“ д.о.о. Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ „Новаковић“
На земљишту означеном као к.ч. бр. 307/1 и 307/2 к.о. Горњи Вијачани (нови премјер), општина Прњавор
Инсталисана снага:
фотонапонски модули 972×255 Wp = 247,86 kWp (DC); инвертори 9×10 kW + 9×15 kW = 225 kW (AC)
Сертификат:
01-503-04-1/Spp-30/15 Датум почетка:
29.01.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-503-11/14/Р-100-3


21. „VERANO MOTORS“ д.о.о., Бања Лука
Производно постројење:
МСЕ „Verano“
Локација – на крововима стамбено – пословног и пословног објекта (главни објекат и радионица), у Суботичкој уллици бб у Банја Луци, на земљишту означеном као к.ч. број 12/1, к.о. Буџак ( нови премјер), Град Бања Лука
инсталисана снага
фотонапонски модули 200×240 Wp = 48 kWp (DC);
инвертори 2×15 kW + 2×10 kW = 50kW (AC)
Сертификат:
01-331-04-1/Spp-29/15 Датум почетка:
29.01.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-331-12/14/Р-100-2


22. „ЏУНГЛА“ Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство, трговину, спорт, рекреацију, информисање и маркетинг, Добој
Производно постројење:
МСЕ „ЏУНГЛА“ Локација – на крову купалишне зграде постојећег објекта спортско рекреативног центра „ЏУНГЛА“ у Добоју изграђеном на парцели означеној као к.ч. број 5342/3 К.О.Добој (нови премјер) што одговара к.ч. број 783/5 (стари премјер) К.О.Добој, Град Добој
инсталисана снага
фотонапонски модули 754×250 Wp = 188,5 kWp (DC)
инвертори 10×15 kW + 2×15 kW = 184 kW (AC)
Сертификат:
01-543-04-1/Spp-31/15 Датум почетка:
27.02.2015.
Период важења:
15 година
Рјешење:
01-543-11/14/Р-102-30


23. Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Требиње
Производно постројење:
МСЕ „Брегови“
Локација – на крову пословног објекта Регулаторне комисије за енергетику Ребублике Српске у Улици Краљице Јелене Анжујске број 7, на локалитету Брегови, К.О. Требиње, број парцеле (стари премјер) 1797/11 односно број парцеле (нови премјер) 2303/4, број 3.К. Ул. 3846, Град Требиње
инсталисана снага
фотонапонски модули 80×250 Wp = 20 kWp (DC);
инвертори 2×10 kW = 20 kW (AC)
Сертификат:
01-85-04-1/Spp-32/15 Период важења:
15 година
Рјешење:
01-85-18/15/Р-105-67


24. „FRATELLO TRADE“ Предузеће за производњу, промет и услуге а.д. Бања Лука
Производно постројење:
Мала соларна електрана Фратело 2
Локација – на преосталом дијелу површине крова пословног објекта у насељу Рамићи, лоцираном на земљишту означеном као к.ч. број 145/6 К.О. Рамићи (стари премјер), а што одговара к.ч. број 556/9 К.О. Рамићи (нови премјер), Град Бања Лука
инсталисана снага
фотонапонски модули 428×250 Wp = 107 kWp (DC)
invertori 7×15 kW = 105 kW (AC)
Сертификат: