REERS

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

1. „Таубингер електрик“ д.о.о. Калиновик
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МХЕ Бистрица Б-5а
Датум подношења захтјева: 12.12.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-606-1/22
Статус: захтјев комплетан


2. „GOLD – MG“ д.о.о. Доњи Жабар

Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење Биогасна електрана „BUFFALO ENERGY GOLD – MG“
Датум подношења захтјева: 13.01.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-14-1/23
Статус: у фази комплетирања


3. „ЕЛИНГ МХЕ“ Д.O.O. Теслић
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МХЕ „Студена“
Датум подношења захтјева: 19.01.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-30-1/23
Статус: захтјев комплетан


4. „Green Solar S.Z.“ д.о.о. Бања Лука пренос са корисника сертификата „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење СЕ „Еко енергетика 4“
Датум подношења захтјева: 30.01.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-60-1/23
Статус: у фази комплетирања


5. „Green Solar S.Z.“ д.о.о. Бања Лука пренос са корисника сертификата „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење СЕ „Еко енергетика 5“
Датум подношења захтјева: 30.01.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-61-1/23
Статус: у фази комплетирања

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање сертификата – МХЕ Студена

Захтјев за издавање сертификата – МХЕ Бистрица Б-5а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023