REERS

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

1. „БББ” д.о.о. Шипово
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МХЕ „Главица“
Датум подношења захтјева: 14.11.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-406-1/19
Статус: захтјев комплетан


2. „SETTE ENERGY” д.о.о. Градишка
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МХЕ „Ситонија“
Датум подношења захтјева: 29.11.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-431-1/19
Статус: захтјев комплетан


3. „SETTE ENERGY” д.о.о. Градишка
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МХЕ „Голубача“
Датум подношења захтјева: 29.11.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-432-1/19
Статус: захтјев комплетан


4. „GREEN ENERGY” д.о.о. (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“)
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МХЕ „Миљацка“
Датум подношења захтјева: 18.02.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-143-1/20
Статус: у фази комплетирања


5. „ЕНЕРГИЈА ВОДЕ” д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МХЕ „Стопани 2“
Датум подношења захтјева: 01.04.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-201-1/20
Статус: у фази комплетирања


6. ЕXЕд.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МХЕ „Медна“
Датум подношења захтјева: 21.05.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-227-1/20
Статус: Пријем и обрада захтјева


Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење МХЕ „Главица“

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење МХЕ „Ситонија“

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење МХЕ „Голубача“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020