REERS

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

1. „Credo Invest RS“ д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење MХЕ „Прелив“
Датум подношења захтјева: 13.11.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-435-1/20
Статус: у фази комплетирања


2. ЈЗУ Дом здравља Свети Лука Билећа
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење СЕ Дом здравља „Свети Лука“ Билећа
Датум подношења захтјева: 07.12.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-472-1/20
Статус: у фази комплетирања


3. Д.O.O.Green Energy-RБратунац
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење MХЕ „Зелени Јадар“
Датум подношења захтјева: 04.01.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-1-1/21
Статус: у фази комплетирања


4. „SETTE ENERGYд.о.о. Градишка
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МХЕ „Ситонија“
Датум подношења захтјева: 22.02.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-146-1/21
Статус: у фази комплетирања


5. „SETTE ENERGYд.о.о. Градишка
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МХЕ „Голубача“
Датум подношења захтјева: 22.02.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-147-1/21
Статус: у фази комплетирања


6. Мјешовити холдинг „ЕРС” – МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Врбасу” а.д. Мркоњић Град
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење MХЕ „Кућна турбина“
Датум подношења захтјева: 08.04.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-273-1/21
Статус: Пријем и обрада захтјева

 

Поднијети комплетирани захтјеви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021