REERS

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

1. „GREEN ENERGY” д.о.о. (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА”)
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МХЕ „Миљацка”
Датум подношења захтјева: 18.02.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-143-1/20
Статус: прекинут поступак


2. „Павићевић” д.о.о. Требиње
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Павићевић 3”
Датум подношења захтјева: 27.10.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-426-1/20
Статус: захтјев комплетан


3. „Credo Invest RS“ д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење MХЕ „Прелив“
Датум подношења захтјева: 13.11.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-435-1/20
Статус: у фази комплетирања


4. „GOLD-MG“ д.о.о. Доњи Жабар
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење Биогаснa електранa „Buffalo Energy GOLD-MG“
Датум подношења захтјева: 16.11.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-437-1/20
Статус: Пријем и обрада захтјева


5. „ZEMX“ д.о.о. Сребреница
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење MХЕ „Штедрић 1“
Датум подношења захтјева: 19.11.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-440-1/20
Статус: Пријем и обрада захтјева


 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 3“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020