REERS

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

 1. Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП  „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град Лука
  Врста сертификата: Сертификат за производно постројење Хидроелектрана „Бочац“
  Датум подношења захтјева: 01.08.2023.
  Број протокола РЕРС-а: 01-417-1/23
  Статус: у фази комплетирања


 2. „СУПЕРПРИНТ“ д.о.о. Бања Лука пренос са корисника сертификата „ETMax“ д.о.о. Бања Лука
  Врста сертификата: Сертификат за производно постројење Мала соларна електрана „Озон 2“
  Датум подношења захтјева: 09.08.2023.
  Број протокола РЕРС-а: 01-429-1/23
  Статус: захтјев комплетан

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Озон 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023