REERS

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

1.Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП  „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење Хидроелектрана „Бочац“
Датум подношења захтјева: 01.08.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-417-1/23
Статус: у фази комплетирања


2. „СОЛАР ЕНЕРГЕТИКд.о.о. Крупа на Уни
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Солар 1“
Датум подношења захтјева: 08.02.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-81-1/24
Статус: Пријем и обрада захтјева


3. „СОЛАР ЕНЕРГЕТИКд.о.о. Крупа на Уни
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Солар 2“
Датум подношења захтјева: 08.02.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-107-1/24
Статус: Пријем и обрада захтјева


4. „СОЛАР ЕНЕРГЕТИКд.о.о. Крупа на Уни
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Солар 3“
Датум подношења захтјева: 08.02.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-108-1/24
Статус: Пријем и обрада захтјева


5. „СОЛАР ЕНЕРГЕТИКд.о.о. Крупа на Уни
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Солар 4“
Датум подношења захтјева: 08.02.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-109-1/24
Статус: Пријем и обрада захтјева


6. „СОЛАР ЕНЕРГЕТИКд.о.о. Крупа на Уни
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Солар 5“
Датум подношења захтјева: 08.02.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-110-1/24
Статус: Пријем и обрада захтјева


7.“ДМ МАДАМд.о.о. Котор Варош
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „ДМ МАДАМ“
Датум подношења захтјева: 27.02.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-186-1/24
Статус: у фази комплетирања


8. „TITANIUM POWERд.о.о. Козарска Дубица
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Влашковци“
Датум подношења захтјева: 04.03.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-296-1/24
Статус: у фази комплетирања


9. „TITANIUM POWERд.о.о. Козарска Дубица
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Агинци 2“
Датум подношења захтјева: 04.03.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-297-1/24
Статус: у фази комплетирања


10. „Браварија Пилед.о.о. Трн-Лакташи
Врста сертификата: Захтјев за измјену сертификата за производно постројење МСФЕ „Браварија Пиле“
Датум подношења захтјева: 26.03.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-380-1/24
Статус: у фази комплетирања


11.“MP GREENс.п. Чајниче
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење ФНЕ „Миљено“
Датум подношења захтјева: 29.03.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-409-1/24
Статус: у фази комплетирања


12. Производња електричне енергије BEVERLY HILLSМарко Продановић с.п. Билећа
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Рогошина“
Датум подношења захтјева: 02.04.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-438-1/24
Статус: у фази комплетирања


13. Производња електричне енергије BEVERLY HILLSМарко Продановић с.п. Билећа
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Рогошина 2“
Датум подношења захтјева: 02.04.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-439-1/24
Статус: у фази комплетирања


14.“САСд.о.о. Прибој
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење ФСЕ „Солар Прибој 1“
Датум подношења захтјева: 02.04.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-441-1/24
Статус: Пријем и обрада захтјева


15.“САС“ д.о.о. Прибој
Врста сертификата: Захтјев за измјену сертификата за производно постројење МХЕ „Крупац“
Датум подношења захтјева: 02.04.2024.
Број протокола РЕРС-а: 01-463-1/24
Статус: у фази комплетирања

Поднијети комплетирани захтјеви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024