REERS

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

1.“ETMaxд.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МСЕ „Луг 9“
Датум подношења захтјева: 11.11.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-569-1/21
Статус: захтјев комплетан


2. “MEDOŠ ONE“ д.о.о.
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење MХЕ „Медош“
Датум подношења захтјева: 23.11.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-598-1/21
Статус: захтјев комплетан


3. Мала хидроелектрана ОТОКЕ 1Дуле Пиљић с.п. Шипово
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МХЕ „Отоке 1“
Датум подношења захтјева: 20.12.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-690-1/21
Статус: у фази комплетирања


4. „ETMaxд.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МСЕ „ETMax 3“
Датум подношења захтјева: 22.12.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-699-1/21
Статус: захтјев комплетан


5. „ETMaxд.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МСЕ „ETMax 4“
Датум подношења захтјева: 22.12.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-700-1/21
Статус: захтјев комплетан


6.  ETMaxд.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МСЕ „Мируше 8“
Датум подношења захтјева: 18.01.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-32-1/22
Статус: захтјев комплетан


7. „ППА“ д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МСЕ „Луг 3“
Датум подношења захтјева: 22.03.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-220-1/22
Статус: Пријем и обрада захтјева


8. „САВИЋд.о.о. Билећа
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МСЕ „Мируше 9“
Датум подношења захтјева: 28.03.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-232-1/22
Статус: захтјев комплетан


9.“Sol Novaд.о.о. Требиње
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МСЕ „Мируше 10“
Датум подношења захтјева: 28.03.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-233-1/22
Статус: захтјев комплетан


10. Д.О.О. ТЕСЛАМодрича
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „ТЕСЛА 4“
Датум подношења захтјева: 03.05.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-286-1/22
Статус: Пријем и обрада захтјева


11. „INS ENERGYд.о.о. Источно Ново Сарајево
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Батковићи 1“
Датум подношења захтјева: 18.05.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-306-1/22
Статус: Пријем и обрада захтјева


12. „INS ENERGYд.о.о. Источно Ново Сарајево
Врста сертификата: Сертификат за производно постројење МСЕ „Батковићи 2“
Датум подношења захтјева: 18.05.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-307-1/22
Статус: Пријем и обрада захтјева

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ ЕТМах 3

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ ЕТМах 4

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Мируше 8

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Мируше 9

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Мируше 10

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Луг 9

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Медош

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022