REERS

Евиденција поднијетих захтјева за издавање сертификата

1.“PEMACO“ д.о.о. Бања Лука пренос са корисника сертификата „ETMax“ д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење Мала соларна електрана „Геонова 3“
Датум подношења захтјева: 08.07.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-413-1/22
Статус: захтјев комплетан


2.“PEMACO“ д.о.о. Бања Лука пренос са корисника сертификата „ETMax“ д.о.о. Бања Лука
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење Мала соларна електрана „Луг 9“
Датум подношења захтјева: 08.07.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-414-1/22
Статус: захтјев комплетан


3.“COMP- ASTOR Ракани д.о.о.
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МСЕ „MSE COMP ASTOR 50 kW“
Датум подношења захтјева: 18.08.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-448-1/22
Статус: у фази комплетирања


4. „Браварија Пиле д.о.о. Трн-Лакташи
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МСФЕ „Браварија Пиле“
Датум подношења захтјева: 19.08.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-445-1/22
Статус: : у фази комплетирања


5. „ФАРАДЕЈЕВ КАВЕЗРаденко Куљић с.п. Билећа
Врста сертификата: Сертификат за производно производно постројење МСЕ „Влахиња 2“
Датум подношења захтјева: 19.09.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-504-1/22
Статус: Пријем и обрада захтјева

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање сертификата – МСЕ Геонова 3

Захтјев за издавање сертификата – МСЕ Луг 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022