REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

06.11.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је на 158. редовној сједници одржаној 05.11.2020. године у Требињу утврдила Нацрт рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, а које су издате рјешењима Регулаторне комисије, како слиједи:

Обавјештење о утврђивању Нацрта рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом (латиница)

Copyright © 2024