REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

01.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 17. редовној сједници, оджаној 28. октобра 2021. године, у Требињу, утврдила Нацрт одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији…

Обавјештење о утврђивању Нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (латиница)

Copyright © 2024