REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

16.03.2020.

Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске је, на 139. редовној сједници, оджаној 12. марта 2020. године, утврдила Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији…

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини ГОЦ и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини ГОЦ и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији (латиница)

Copyright © 2024