REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

01.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 17. редовној сједници, оджаној 28. октобра 2021. године, утврдила Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикаснoj когенерацији…

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (латиница)

 

Copyright © 2024