REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање ел. енергијом

23.05.2019.

Број: 01-235-2/19
Датум: 23.05.2019. године

На основу члана 39. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/10), члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”. број 6/10) и члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/10 и 7/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом.
У поступку јавног разматрања овога нацрта, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Требињу, у просторијама Регулаторне комисије, улица Kраљице Јелене Анжујске бр. 7, у петак, 07.06.2019. године, са почетком у 09.00 часова.
Општа расправа је отворена за присуство јавности и заинтересованих лица у циљу прибављања коментара на нацрт акта непосредно на самој расправи. Вријеме за давање коментара на расправи може бити ограничено у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.
Нацрт акта је доступан јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије „www.реерс.ба“. Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Kраљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску пошту: “регулатор@реерс.ба“, најкасније до 10.06.2019. године.
Kоментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024