REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Јелеч“

18.02.2020.

Друштвo са ограниченом одговорношћу “ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА“ Теслић, поднијело је 10.12.2019. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Јелеч“…

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ Јелеч (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ Јелеч (латиница)

Copyright © 2024