REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Главица“

13.03.2020.

Регулаторна комисија je на 139. редовној сједници одржаној 12.03.2020. године у Требињу, након што је размотрила поднијети захтјев, утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Главица“…

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ Главица (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ Главица (латиница)

Copyright © 2024