REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту рјешења о укидању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ – „LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука

09.12.2021.

Привредно друштво „LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука, као корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, поднијело је 02.11.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за одузимање дозволе за обављање дјелатности…

Обавјештење о утврђеном Нацрту рјешења о укидању дозволе_LE TRADING BH д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту рјешења о укидању дозволе_LE TRADING BH д.о.о. Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024