REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах „д.о.о. Бања Лука

31.03.2023.

ETMax“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, поднијело је 02.03.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за измјену дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕТМах д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕТМах д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024