REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса

20.05.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 34. редовној сједници одржаној 13. маја 2022. године, утврдила Нацрт Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса …

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса (латиница)

Copyright © 2024