REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији

20.08.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 10. редовној сједници, одржаној 19.08.2021. године, у Требињу, утврдила Нацрт правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији и упутила га на јавно разматрање…

Обавјештење о утврђеном Нацрту правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата (латиница)

 

 

Copyright © 2024