REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „ОПТИМА Група“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Бања Лука

22.07.2021.

„ОПТИМА Група“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Бања Лука, поднијело је 24.05.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом (латиница)

 

Copyright © 2024