REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „ОПТИМА ГРУПА“ д.о.о. Бања Лука

15.06.2023.

„ОПТИМА Група“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Бања Лука, поднијело је 17.05.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – ОПТИМА ГРУПА(ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – ОПТИМА ГРУПА д.о.о. (латиница)

 

Copyright © 2024