REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом-„Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод

17.02.2023.

Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“, поднијело је 23.01.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом-Рафинерија нафте Брод а.д. Брод (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом-Рафинерија нафте Брод а.д. Брод (латиница)

 

Copyright © 2024