REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом-„Бијељина-Гас“ д.о.о. Бијељина

17.02.2023.

„БИЈЕЉИНА-ГАС“ Д.о.о. Бијељина, поднијело је 30.12.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске  Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом-Бијељина-Гас д.о.о. Бијељина (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине природним гасом-Бијељина-Гас д.о.о. Бијељина (латиница)

Copyright © 2024