REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом „Х.Г.Е. д.о.о. Бања Лука“

31.08.2021.

„Х.Г.Е.“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, поднијело је 21.05.2021. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом Х.Г.Е. д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом Х.Г.Е. д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024