REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Алумина“ д.о.о. 

29.06.2023.

„Алумина“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Зворник поднијело је 03.04.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Алумина“ д.о.о. (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Алумина“ д.о.о. (латиница)

Copyright © 2024