REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електичном енергијом – „Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о.

02.06.2023.

„Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о., поднијело је 05.05.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске  Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електичном енергијом – Renevable Energy Solutions BH d.o.o. (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електичном енергијом – Renevable Energy Solutions BH d.o.o. (латиница)

 

Copyright © 2024