REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Миљацка“

17.12.2020.

Друштвo са ограниченом одговорношћу „GREEN ENERGY“ Пале (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске дана 18.02.2020. године захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани „Миљацка“, на ријеци Миљацки…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу у МХЕ Миљацка (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу у МХЕ Миљацка (латиница)

 

Copyright © 2024