REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „САС“ д.о.о. Прибој

10.11.2023.

Производно прометно услужно друштво са ограниченом одговорношћу “CАС“ д.о.о. Прибој, поднијело је 15.09.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске  Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – САС д.о.о. Прибој (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – САС д.о.о. Прибој (латиница)

Copyright © 2024