REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ППА“ д.о.о. Бања Лука

20.05.2022.

Привредно друштво „ППА“ д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука, поднијело је 21.03.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ППА д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ППА д.о.о. Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024