REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МП „Пандуревић“ д.о.о. Модрича

31.08.2023.

Друштво са ограниченом одговорношћу „МП ПАНДУРЕВИЋ“ Модрича, поднијело је 13.04.2023. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МП Пандуревић д.о.о. Модрича (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МП Пандуревић д.о.о. Модрича (латиница)

Copyright © 2024