REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

21.04.2022.

„ETMax“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, поднијело је 23.02.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕТМАХ д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕТМАХ д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024