REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Теслић

15.12.2022.

Друштво с ограниченом одговорношћу „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Теслић, поднијело је 04.10.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕЛИНГ МХЕ д.о.о. Теслић (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕЛИНГ МХЕ д.о.о. Теслић (латиница)

 

Copyright © 2024