REERS

Обавјештење о утвђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „GREEN ENERGY“ д.о.о.

30.11.2022.

Друштвo са ограниченом одговорношћу „GREEN ENERGY“ (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“), поднијело је 03.10.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – GREEN ENERGY д.о.о. (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – GREEN ENERGY д.о.о. (латиница)

 

Copyright © 2024