REERS

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мишић Зоран, Бијељина

29.11.2019.

На 127. редовној сједници одржаној дана 28.11.2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), након разматрања захтјева за рјешавање спора Мишић Зорана из Бијељине, заступаног од стране Стевановић Весне, адвоката из Бијељине, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина…

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мишић Зоран, Бијељина (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мишић Зоран, Бијељина (латиница)

Copyright © 2024