REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Стојанка Манојловић, Добој

01.09.2023.

На 75. редовној сједници, одржаној 31. августа 2023. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Стојанке Манојловић из Добоја od 2.8.2023. гдоине, против МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој…

Обавјештење о рјешавању спора – Стојанка Манојловић, Добој (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Стојанка Манојловић, Добој (латиница)

 

Copyright © 2024