REERS

Обавјештење о рјешавању спора – „Phoenix Pharma“ д.о.о. Бијељина

08.06.2023.

На 69. редовној сједници одржаној дана 01.06.2023. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва Phoenix Pharma д.о.о. Бијељина, кога заступа пуномоћник Милош Сикираш, адвокат из Бијељине, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње…

Обавјештење о рјешавању спора – Phoenix Pharma д.о.о. Бијељина (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Phoenix Pharma д.о.о. Бијељина (латиница)

 

Copyright © 2024