REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Никола Милановић, Бања Лука

29.10.2021.

На 17. редовној сједници, одржаној 28. октобра 2021. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Николе Милановића из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Милану Малешевићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Никола Милановић, Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Никола Милановић, Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024