REERS

Обавјештење о рјешавању спора – „Marinković commerce“ д.о.о. Бања Лука

26.03.2020.

На 140. редовној сједници одржаној дана 26.03.2020. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора привредног друштва “Marinković commerce“ д.o.o. Бањалукa, против Мјешовитог холдинга “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Marinković commerce д.о.о. Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Marinković commerce д.о.о. Бања Лука (латиница)

Copyright © 2024