REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Кољић Маида, Бања Лука

01.09.2023.

На 75. редовној сједници одржаној дана 31.08.2023. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Кољић Маиде из Бање Луке, коју заступа Данијел Милошевић, адвокат из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Луке…

Обавјештење о рјешавању спора – Кољић Маида, Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Кољић Маида, Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024