REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Јокић Бранко, Бања Лука

04.07.2019.

На 116. редовној сједници одржаној 4. јула 2019. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Јокић Бранка из Бања Луке, заступанoг по пуномоћнику Рујевић Весни, адвокату из Бања Луке,  против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Јокић Бранко, Бања Лука (ћирилица)

Obavještenje o rješavanju spora – Jokić Branko, Banja Luka (latinica)

Copyright © 2024