REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Гордана Маричић, Прњавор

13.04.2023.

На 65. редовној сједници одржаној дана 30.03.2023. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Гордане Маричић из Прњавора, заступане од стране Љубојевић Вујадина, адвоката из Прњавора, против МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Гордана Маричић, Прњавор (латиница)

Обавјештење о рјешавању спора – Гордана Маричић, Прњавор (ћирилица)

 

Copyright © 2024