REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Бранислав Радиновић, Градишка

22.05.2023.

На 68. редовној сједници, одржаној 18. маја 2023. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), је након разматрања захтјева за рјешавање спора Бранислава Радиновића из Градишке од 10.03.2023. године против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Луке и МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње…

Обавјештење о рјешавању спора – Бранислав Радиновић, Градишка (латиница)

Обавјештење о рјешавању спора – Бранислав Радиновић, Градишка (ћирилица)

Copyright © 2024