REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Божидар Валентић, Градишка

16.04.2024.

На 92. редовној сједници, одржаноj 11. априла 2024. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора по захтјеву Божидара Валентића из Градишке, кога заступа Душан М. Ристић, адвокат из Градишке, против МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Божидар Валентић, Градишка (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Божидар Валентић, Градишка (латиница)

Copyright © 2024