REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Божана Здравковић, Бања Лука

16.04.2024.

На 92. редовној сједници, одржаноj 11. априла 2024. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), је након разматрања захтјева за рјешавање спора по захтјеву Божане Здравковић из Бања Луке, против МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Божана Здравковић, Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Божана Здравковић, Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024