REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Бањац Марко и Лука, Бања Лука

20.07.2020.

На 148. редовној сједници одржаној дана 15.07.2020. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Марка и Луке Бањац из Бање Луке, заступаних од стране Бориса Стојановића, адвоката из Бање луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Бањац Марко и Лука, Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Бањац Марко и Лука, Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024