REERS

Обавјештење о рјешавању спора – „АГРО-ИНГ“ с.п. Милан Бенцер, Приједор

16.06.2023.

На 70. редовној сједници, одржаној 15. јуна 2023. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора “АГРО-ИНГ“ с.п. Милан Бенцер из Приједора, којег  заступа пуномоћник Радован М. Станић, адвокат из Приједора, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – АГРО-ИНГ с.п.Милан Бенцер, Приједор (латиница)

Обавјештење о рјешавању спора – АГРО-ИНГ с.п.Милан Бенцер, Приједор (ћирилица)

Copyright © 2024