REERS

Обавјештење о пријему захтјеву за одобрење ПП – МСЕ „Обале 4“ – МСЕ „Обале 9“

18.03.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске примила је од Друштва за производњу, промет и услуге, експорт – импорт „НИК-ПРОМ“ д.о.о. Билећа, захтјеве за одобрење права на подстицај за производњу електричне енергије у малим соларним електранама „Обале 4“, „Обале 5“, „Обале 6“, „Обале 7“, „Обале 8“ и „Обале 9“ које су изграђене на подручју оштине Билећа…

Обавјештење о пријему захтјеву за одобрење ПП – МСЕ Обале 4-9 (латиница)

Обавјештење о пријему захтјеву за одобрење ПП – МСЕ Обале 4-9 (ћирилица)

Copyright © 2024