REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у соларним електранама

10.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске примила је захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у соларним електранама. Ова производна постројења су изграђена и за њих су у претходном периоду издате употребне дозволе од стране надлежних органа, што је утврђено на основу расположиве документације…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП (латиница)

Copyright © 2024