REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „ЈУБ СОЛАР 1“ И „ЈУБ СОЛАР 2“

10.04.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je 3. априла 2024. године од привредног друштвa ЈУБ Солар д.о.о. Бања Лука, примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у малим соларним електранама „ЈУБ СОЛАР 1“ и „ЈУБ СОЛАР 2“. Инсталисана снага ових електрана појединачно је 149,64 kW, планирана производња је 189.152 kWh, граде се на подручју општине Пелагићево и у обрасцима захтјева је наведено да је 1. јун 2024. године датум планираног прикључења и пуштања у рад ових објеката…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ ЈУБ СОЛАР 1 И ЈУБ СОЛАР 2 (латиница) Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ ЈУБ СОЛАР 1 И ЈУБ СОЛАР 2 (ћирилица)

Copyright © 2024