REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Гуњевци 1“- „Гуњевци 6“

27.03.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске примила је од Друштвa за консалтинг и услуге “А&К Консалтинг“ д.о.о. Бања Лука, захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у малим соларним електранама „Гуњевци 1“, „Гуњевци 2“, „Гуњевци 3“, „Гуњевци 4“, „Гуњевци 5“ и „Гуњевци 6“ које се граде на земљи, на подручју оштине Козарска Дубица…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ Гуњевци 1-Гуњевци 6 (латиница)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ Гуњевци 1-Гуњевци 6 (ћирилица)

Copyright © 2024