REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Грабовице 1“ – МСЕ „Грабовице 8“

27.03.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске примила је од привредног друштвa “Херцсофт“ д.о.о. Требиње, захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у малим соларним електранама „Грабовица 1“, „Грабовица 2“, „Грабовица 3“, „Грабовица 4“, „Грабовица 5“, „Грабовица 6“, „Грабовица 7“ и „Грабовица 8“   које су изграђене на подручју оштине Билећа…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ Грабовице 1 – Грабовице 8 (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ Грабовице 1 – Грабовице 8 (латиница)

Copyright © 2024