REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Dineco 1“ и „Dineco 3“

27.03.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске примила је од привредног друштвa „Dineco“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге, експорт импорт Требиње, захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у малим соларним електранама „DINECO 1“ и „DINECO 3“ које се граде на подручју града Требиња…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ Dineco 1 и Dineco 3 (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ Dineco 1 и Dineco 3 (латиница)

Copyright © 2024